Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie zostali finalistami dwóch ogólnopolskich olimpiad logistycznych, które odbyły się w Poznaniu i wewięcej

Recytatorzy z łukowskiego Ośrodka Kultury wzięli udział XXV Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego. Konkurs, uhonorowanywięcej