„Młodzież na Szlaku Ziemi Łukowskiej – test wiedzy o walorach turystycznych obszaru LGD RAZEM” – to nowy konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z obszaru działania LGD Razem.

Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać test wiedzy on-line, do którego link zostanie opublikowany 10 maja. Otrzymają go drużyny zgłoszone przez szkoły. Pięć drużyn z największą liczbą punktów w nagrodę weźmie udział w wyjeździe studyjnym do Rezerwatu Jata.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie opublikowanym na stronie lgdrazem.pl w zakładce „aktualności”.

  Konkurs jest elementem projektu współpracy pt. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK), realizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Autor projektu: Sylwia Romańska – Węzik.