Recytatorzy z łukowskiego Ośrodka Kultury wzięli udział XXV Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego. Konkurs, uhonorowany Ludowym Oskarem Lubelszczyzny, odbywał się 23 marca w Zespole Szkół w Woli Osowińskiej.

Pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI i nominację na Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski w Lublinie otrzymała Julia Osiak. Pierwsze miejsce w kategorii szkoły  średnie i osoby spoza systemu zajął Maciej Radomyski. Natalia Polkowska w tej samej kategorii zdobyła miejsce trzecie. Również trzecie miejsce, tyle że w kategorii szkoły podstawowe klasy I-III zajął Dawid Grudzień. Wyróżnienia zaś zdobyli Wiktoria Zdanowska, Anna Rokicka i Bartosz Ścioch. Nagrodą za gwarę w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI zdobył Maksymilian Zdanowski.

  Organizatorami XXV Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego byli: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Osowińskiej oraz Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

W ostatnim czasie Natalia Polkowska, która zdobyła trzecie miejsce na konkursie w Woli Osowińskiego, zdobyła również tytuł Wicemistrzyni Żywego Słowa. Przyznano go jej podczas 21. Spontanicznego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Ścieżki Słów”, który odbywał się w Siedlcach.