Stoczek Łukowski w minionej kadencji przeżywał swoisty bum inwestycyjny. Modernizacja skweru miejskiego i targowiska, nowe ulice, remont przedszkola, biblioteki, urzędu miasta, szkoły, budowa żłobka oraz modernizacja stacji uzdatniania wody– to tylko niektóre przykłady tego, co udało się zrobić w mijającej kadencji. Jak przyznaje burmistrz Stoczka Marcin Sentkiewicz, nie byłoby to możliwe bez wsparcia z rządowych funduszy.

Mijająca kadencja to również budowa nowego stadionu sportowego. W przyszłej zaś kadencji burmistrz Marcin Sentkiewicz zapowiada, że jeżeli tylko mieszkańcy ponownie mu zaufają, to zajmie się rewitalizacją Izydorów.