Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie zawiadamia, że wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 18 sierpnia z 5 punktów w nieckach basenowych oraz z 3 punktów cyrkulacji na Pływalni Letniej „Delfin” w Łukowie wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia określone wymagania i nadaje się do kąpieli.

  Baseny były nieczynne od 17 sierpnia z powodu wykrycia niebezpiecznych dla ludzi bakterii.