Pracownicy naprawiający infrastrukturę kolejową na szlaku Łuków – Dęblin w miejscowości Szczygły Dolne, odnaleźli niewybuchy z czasów II wojny światowej. Okazało się, że były to prawie półmetrowy pocisk przeciwlotniczy i dwa pociski moździerzowe. Na miejsce przyjechali saperzy, którzy zabrali niewybuchy do neutralizacji na poligonie.

  Policja przypomina, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie należy to miejsce tak oznaczyć by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji.