Wiktorek Jankowski z Turzych Rogów k. Łukowa ma 2 miesiące.  Urodził się z rzadką wadą wrodzoną kończyn dolnych Wwięcej

  Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” kolejny raz chce nagrodzić i promować tych, którzy są aktywni i realizująwięcej