Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” kolejny raz chce nagrodzić i promować tych, którzy są aktywni i realizują ciekawe pomysły na rzecz swoich lokalnych społeczności, w tym w gminie Łuków. Propozycje w konkursie „Najciekawszych inicjatyw Ziemi Łukowskiej” można składać do 30 listopada, a wyniki mają być ogłoszone przed końcem roku.

  O nagrody mogą walczyć inwestycje, na przykład w infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną, a także wydarzenia kulturalne o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym czy artystycznym.

  Do konkursu można zgłosić jedną inicjatywę zrealizowaną na terenie LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, czyli od 6 października 2017 roku. Propozycje mogą zgłaszać stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, sołectwa lub grupy nieformalne z gmin: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Stoczek Łukowski, Serokomla i miasta Stoczek Łukowski.

  Jury będzie oceniać m.in.: zaangażowanie mieszkańców w realizacje pomysłu, jego długofalowe oddziaływanie, współpracę z innymi organizacjami, oryginalność przedsięwzięcia i sposób pozyskania środków na jego realizację.

  Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z opisem przedsięwzięcia i jego prezentacją, na przykład w formie multimedialnej. Można je złożyć osobiście w biurze LGD, które jest czynne w dni robocze między 7.30 a 15.30 albo przesłać tradycyjną pocztą na adres: Biuro LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

  Na zwycięzców czekają bony podarunkowe wartości od 200 do 500 złotych, gra planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” i przewodnik turystyczny po terenie LGD.