Ustalenie stawek podatkowych oraz podjęcie uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla firm tworzących nowe miejsca pracy, to tematy, którymi zajmą się łukowscy radni. W porządku obrad sesji Rady Miasta, która ma odbyć się 26 listopada, znalazło się też pięć uchwał dotyczących sprzedaży miejskich nieruchomości.

  Na najbliższej sesji Rady Miasta burmistrz będzie chciał uzyskać zgodę radnych na sprzedaż pięciu miejskich nieruchomości znajdujących się przy ulicach Krasińskiego, Poważe, Wrzosowej, Strzelniczej i Nowogródek. W porządku obrad znalazły się również uchwały o przekazaniu dotacji dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na utrzymanie miejskich placów zabaw, konserwację oświetlenia oraz utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Strzelniczej.

  Podczas sesji radni będą też debatować nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. Podjęcie tej uchwały będzie kontynuacją rozwiązań przyjętych przez Radę Miasta w 2015 roku.

  W porządku obrad znalazły się też punkty dotyczące lokalnych podatków. Radni zdecydują o wysokości stawek podatku rolnego i podatku leśnego.

  Sesja rady Miasta odbędzie się w czwartek 26 listopada. Początek obrad godzina 12.00.