Główny Inspektor Sanitarny potwierdził wystąpienie w województwie lubelskim pierwszego przypadku zakażenia bakterią Legionella.

Osoba zakażona pochodzi z powiatu opolskiego, jest hospitalizowana. Ze względu na ochronę danych osobowych i prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu jego zdrowia, nie podajemy szczegółów co do stanu zdrowia i miejsca hospitalizacji.

Do zakażenia doszło na terenie Rzeszowa, stąd jesteśmy w obszarze tego samego źródła zakażenia.

Od czasu potwierdzenia zakażeń Legionellą w województwie podkarpackim, na terenie województwa lubelskiego prowadzony jest ścisły monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych, a także nadzór epidemiologiczny nad osobami, które są podejrzane o zakażenie bakterią.

Apelujemy do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju. Ze względu na charakter i sposób zakażenia bakterią Legionella, nie ma powodów do niepokoju.