Daniel Lonty, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2, został wybrany przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.

We wtorek 14 maja w Urzędzie Miasta w Łukowie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która zajęła się wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie. Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów: obecna dyrektor szkoły Iwona Kmieć oraz Daniel Lonty, nauczyciel SP nr 2. Decyzją komisji kandydatem na stanowisko dyrektora został Daniel Lonty.

Teraz burmistrz Piotr Płudowski podejmie decyzję o zatwierdzeniu konkursu, a następnie o powołaniu Daniela Lontego na dyrektora szkoły.