Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego po raz pierwszy organizuje konkurs o zasięgu wojewódzkim, w którym mieszkańcy wsi będą mogli docenić swoich sołtysów. Konkurs bezie odbywał się pod hasłem „Nasz sołtys”, a jego finał zaplanowano na 11 września. Za zajecie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 5 tys. zł.

Kandydatem w konkursie może zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały 2022 rok. Osoby do tytułu „Nasz Sołtys” mogą zgłaszać: rady sołeckie, grupa mieszkańców poszczególnych wsi, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty.

  Na terenie województwa lubelskiego mamy 3645 sołectw. Na ich czele stoją sołtysi, którzy są podstawowym organem lokalnej społeczności.