Dotychczasowi dyrektorzy pięciu zespołów szkół w gminie Łuków będą pełnić te funkcje kolejną kadencję. Wszyscy zostali wybrani w konkursach, w których byli jedynymi kandydatami na zajmowane obecnie stanowiska.

Dyrektorem w Czerśli pozostanie Justyna Porębska, w Gołąbkach – Anna Krzęcio-Woroniecka, w Krynce – Wojciech Sobolewski, w Rolach – Jerzy Lipiec, a w Świdrach – Agnieszka Śledź.

Justyna Porębska będzie pełnić funkcję dyrektora ZS w Czerśli drugą, a Anna Krzęcio-Woroniecka w ZS w Gołąbkach trzecią kadencję. Wojciech Sobolewski w Krynce, a Jerzy Lipiec w Rolach kierują swoimi placówkami od lat 80. minionego wieku, natomiast Agnieszka Śledź została dyrektorem szkoły w Świdrach w 2011 roku.

Kandydatów wybierały komisje złożone z przedstawicieli gminy, kuratorium oświaty, a także rad rodziców, nauczycieli i organizacji związkowych, działających na terenie danej szkoły. Ostatecznie wybór nowych dyrektorów zatwierdził wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

Ogłoszenie konkursów było niezbędne, ponieważ obecna kadencja kończy się 31 sierpnia. Nowi dyrektorzy zostali wybrani na 5-letnią kadencję, a swoje stanowiska obejmą oficjalnie 1 września.