Lena Aleksandrowicz z Łukowskiego Ośrodka Kultury wygrała Wojewódzki 41. Mały Konkurs Recytatorski w Lublinie. Jury w składzie: Grażyna Jakubecka, Dorota Mościbrodzka i Dominka Jarosz przyznało Lenie pierwsze miejsce w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI.

  W kategorii Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII wyróżnienie otrzymał Maciej Radomyski z ŁOK.