Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie po raz kolejny realizuje program „Aktywny samorząd”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które dzięki niemu mogą uzyskać m.in. pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia, zakupie komputera, wózka inwalidzkiego czy zdobyciu prawa jazdy.

  Program „Aktywny samorząd” zakłada likwidację barier utrudniających integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, jak również pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest on skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

  Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie na zakup m.in. sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, czy nowoczesnych protez kończyn. Można także otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu. PCPR pomoże też w uzyskaniu prawa jazdy. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

  W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą również otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z nauką w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej. W tym wypadku wnioski o dofinansowanie można składać w dwóch terminach: do końca marca jeżeli wniosek dotyczy roku akademickiego 2021/2022 oraz od 1 września do 10 października w przypadku roku akademickiego 2022/2023.

  Jak informuje nas Agnieszka Krawczyk, dyrektor PCPR w Łukowie, program „Aktywny samorząd” realizowany jest już po raz jedenasty. W ciągu ostatnich 10 lat osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie na ogólną kwotę ponad 3 mln 200 tys. zł. W tym roku zaplanowano wydać blisko 600 tys. zł. Pieniądze będą pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem

http://pcpr.lukow.pl/aktywny-samorzad-2022/