Podjecie uchwały w sprawie podwyżki opłaty stałej za pobyt dziecka w miejskim żłobku, ustanowienie „Łukowskiego Bonu Żłobkowego” dla dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków oraz rozpatrzenie wniosku o nadanie księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi tytułu Honorowego Obywatela Łukowa – to jedne z tematów, którymi będą zajmować się radni podczas sesji zaplanowanej na 1 kwietnia.

  W porządku obrad znalazły się 32 punkty. Radni wysłuchają m.in. informacji o planowanych inwestycjach, działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta oraz z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

  Zaplanowano również podjęcie szeregu uchwał. Dwie z nich dotyczą żłobków. Radni będą decydować o tym, czy wzrośnie opłata stała za pobyt dziecka w miejskim żłobku. Dziś opłata ta wynosi 350 zł. Po podwyżce ma być to 500 zł. Argumentem za wzrostem opłaty mają być wyższe koszty utrzymania placówki. W 2021 roku było to 791 tys. zł. W tym roku koszty oszacowano na ponad 1 mln zł.

  Radni zdecydują też o tym, czy w mieście zacznie funkcjonować „Łukowski Bon Żłobkowy”. To świadczenie na rzecz rodziny w wysokości maksimum 200 zł, której dziecko uczęszcza do niepublicznego żłobka. Będzie to „kosztować” budżet miasta 200 tys. zł rocznie.

  Radni rozpatrzą też wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łuków księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi, emerytowanemu proboszczowi parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie. Pod wnioskiem podpisało się 10 radnych. Poparł go też burmistrz Piotr Płudowski, a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła go pozytywnie.

  W porządku obrad Rady Miasta znalazł się również projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków przedstawionych przez Komisję Rewizyjną po przeprowadzeniu kontroli procesu inwestycyjnego i funkcjonowania miejskiego żłobka. Komisja ustaliła m.in., że wybór miejsca pod budowę żłobka spowodował likwidację terenu przed przedszkolem, że nieprawidłowe założenia projektanta doprowadziły do montażu okien o złych parametrach, oraz że nieuprawnione było delegowanie pracowników ZGL do pomocy przy wymianie okien.

  Sesja Rady Miasta Łukowa w piątek 1 kwietnia o godzinie 9.00.