Jan Janusz Jastrzębski wybrał się na dwa rajdy: VII Sandomierski Indywidualny Rajd Rowerowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz na XV Sandomierski Indywidualny Rajd Rowerowy przeciw wojnie, upamiętniający 73. rocznicę śmierci majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

  Rajd poświecony pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się 1 marca. Jan Janusz Jastrzębski pokonał 65 km.  Wyruszył z Ulana. Odwiedził Zespół Placówek i Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach oraz Szkołę Podstawową w Krasewie, gdzie brał udział w lokalnych uroczystościach i przekazał poezję patriotyczną.

  W Rajd Rowerowy przeciw wojnie Jan Janusz Jastrzębski wyruszył 8 marca. Przejechał 55 km odwiedzając po drodze Stanin, Urząd Gminy w Krzywdzie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie. Upamiętnił kobiety, które oddały życie za ojczyznę na polu chwały.