Każda sprawa karna rozpoczyna się otwarciem tzw. postępowania przygotowawczego. Można śmiało powiedzieć, że jest to pierwszy etap postępowania karnego, poprzedzający skierowanie do sądu aktu oskarżenia. Już na tym etapie warto zdecydować się na pomoc doświadczonego prawnika. Musisz mieć na uwadze, że z uwagi na stopień skomplikowania oraz grożące poważne konsekwencje prawne nie warto działać na własną rękę. W poniższym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z tym jak wygląda postępowanie przygotowawcze!

Krótki poradnik, czyli czym jest postępowanie przygotowawcze

Zgodnie z art. 297 kodeksu postępowania karnego głównym celem postępowania przygotowawczego jest określenie, czy popełniony został czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, ustalenie sprawcy oraz pokrzywdzonego, a także wyjaśnienie okoliczności sprawy, ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody. Zgodnie z przepisami postępowanie przygotowawcze może przybrać formę dochodzenia albo śledztwa. Kodeks postępowania karnego określa, że dochodzenie prowadzi się w sprawach mniejszej wagi, w tym o przestępstwa:

  • za które kara pozbawienia wolności wynosi nie więcej niż 5 lat,
  • gdzie wartość przedmiotu przestępstwa lub poniesiona szkoda nie przekracza 200 000 zł.

W ramach dochodzenia rozpatrywane będą m.in. sprawy o pobicie lub zniszczenie miejsca spoczynku osoby zmarłej. Natomiast śledztwo dotyczy poważnych przestępstw z zakresu prawa karnego. Dochodzenie powinno zakończyć się w przeciągu dwóch miesięcy, natomiast  śledztwo w ciągu trzech. Jeśli istnieją przesłanki do ich przedłużenia, prokurator może wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Poznaj dwa najważniejsze etapy postępowania przygotowawczego

Pierwszy etap to tzw. postępowanie „in rem”, czyli w sprawie, a drugi „in personam” czyli przeciwko osobie. Jeśli jesteś podejrzanym w sprawie karnej to najbardziej interesujący dla Ciebie jest etap drugi. To właśnie tutaj dochodzi do przedstawienia zarzutów oraz przesłuchania podejrzanego. Oczywiście musisz wiedzieć, że zgodnie z art. 301 kodeksu postępowania karnego masz prawo żądać, aby Twoje przesłuchanie odbyło się w obecności ustanowionego obrońcy. W zależności od ustaleń organów ścigania, postępowanie przygotowawcze może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu albo decyzją o umorzeniu postępowania. Jednak musisz mieć na uwadze, że kluczowe może okazać się to co powiesz podczas przesłuchania. Z racji towarzyszących emocji warto prowadzić wszelkie sprawy karne z udziałem prawnika. Chojka Kancelaria Adwokacka wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w wielu postępowaniach karnych. To właśnie dzięki tak długiemu doświadczeniu zyskujesz pomoc prawnika potrafiącego przewidzieć wszystkie kolejne ruchy ze strony policji i prokuratora. Znając przebieg postępowania przygotowawczego sam widzisz, że posiadanie obrońcy jest istotne od samego początku. Im szybciej umówisz się na konsultację tym masz większą szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji prawnych!