Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łukowa trafił wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Łukowa księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi.

  Posiedzenie komisji, na której radni rozpatrzą ten wniosek zaplanowano na 9 marca.