Gmina Łuków otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pożyczkę w wysokości 12 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Krynce, Rolach i Wólce Świątkowej. Promesa na pożyczkę została przyznana w 2020 roku, a teraz doszło do podpisania umowy.

  Budowa kanalizacji sanitarnej to inwestycja warta w sumie 19 mln zł. 2 mln zł na to zadanie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 5 mln zł pochodzi z budżetu gminy, a 12 mln zł to pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie. Pierwsza transza pożyczki trafi do budżetu gminy pod koniec tego roku. Kolejna – w 2022 roku.

  Umowa z Funduszem na spłatę pożyczki opiewa na 15 lat. Każdego roku władze gminy będą płacić ratę w wysokości około 220 tys. zł. Pożyczka może zostać umorzona w 50%, o ile pieniądze przeznaczone na jej spłatę zostaną wydane na inwestycje związane z ochroną środowiska.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Świątkowej, Krynce i Rolach już trwa. Powstaje tam ponad 28 kilometrów sieci kanalizacyjnej i ponad 700 przyłączy. Z sieci, która zostanie podłączona do budowanej właśnie oczyszczalni ścieków w Gołaszynie, ma korzystać ponad 2,5 tysiąca odbiorców.