Przy budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury, od strony ulicy Browarnej, odsłonięto kamień pamięci z tablicą upamiętniającą żydowski dom modlitwy, który stał w tym miejscu. W uroczystości udział brali goście z Izraela, potomkowie łukowskich Żydów.

  Odsłonięcie kamienia pamięci i tablicy odbyło się we wtorek 5 października. W uroczystości udział wzięli m.in. dr Krzysztof Czubaszek, historyk zajmującego się losami łukowskiej społeczności żydowskiej oraz zastępca burmistrza Mateusz Popławski. Tablicę ufundowali potomkowie łukowskich Żydów z Izraela, Francji i Stanów Zjednoczonych.

  Bóżnica – bejt midrasz przy ul. Browarnej była jednym z trzech, nie licząc synagogi, żydowskich domów modlitwy. Prawdopodobnie powstała w drugiej połowie XIX w. Służyła społeczności starozakonnej do okresu II wojny światowej, kiedy to została spalona przez nazistów w 1942 roku.