Klub Szachowy Hetman Krynka będzie prowadził przez całe wakacje szkolenie szachowe. Zajęcia dla miłośników „królewskiej gry” będą odbywać się w świetlicy w Krynce. Chętni powinni zgłaszać się do klubu wysyłając maila na adres: kszhetmankrynka@gmail.com.

  Szkolenie szachowe będzie odbywać się od 1 lipca do 31 sierpnia w świetlicy w Krynce. Mogą w nim brać udział juniorzy do 18 roku życia. Kursanci podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe: początkującą i średniozaawansowaną. Dwugodzinne lekcje będą obywać się trzy razy w tygodniu. Klub zapewnia sprzęt szachowy, materiały szkoleniowe i na zakończenie turniej z nagrodami. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu, na który pieniądze pozyskano z programu „KLUB 2021” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.