W Gołąbkach powstaje, drugi w gminie Łuków, klub seniora. Placówka ma rozpocząć działalność w lipcu, a chętni już mogą się zapisywać.

  Klub seniora będzie mieścił się w świetlicy. Koszty pokryje budżet gminy Łuków. Placówka będzie czynna w dni robocze przez cztery godziny dziennie, a z jej oferty będą mogli korzystać mieszkańcy gminy w wieku co najmniej 60 lat. Zainteresowane osoby powinny wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie. Dodatkowe informacje udzielane są w GOPS oraz telefonicznie pod numerem: 25 798 21 59, od poniedziałku do piątku między 10.00 a 14.00.

  Pierwszy klub seniora w gminie Łuków powstał we wrześniu 2018 roku w Klimkach. Przez dwa lata był finansowany z pieniędzy unijnych, a od listopada ubiegłego roku koszt utrzymania placówki przejęła na siebie gmina. Teraz ma powstać kolejny klub, gdzie mieszkańcy będą mogli realizować swoje pasje i miło spędzać czas.