W ramach Stowarzyszenia Polska 2050 na Lubelszczyźnie, w stolicy województwa oraz w stolicy powiatu łukowskiego powstały pierwsze Kluby Seniora. Łukowski Klub Seniora koordynują liderzy powiatowi: Marek Czernecki i Beata Zdanowska.

  Kluby Seniora Stowarzyszenia Polska 2050 działają już w całej Polsce, w wielu mniejszych i większych miastach. Ich ogólnopolskim koordynatorem jest w Andrzej Sławiński, któremu zależy na zbudowaniu „Rzeczypospolitej seniorów czyli środowiska seniorów aktywnych społecznie i obywatelsko”. Niedługo w Poroninie ma odbyć się pierwszy zjazd członków Klubów Seniora Stowarzyszenia Polska 2050.