Burmistrz Piotr Płudowski zapowiedział na ostatniej sesji Rady Miasta rozpoczęcie kolejnych rozmów dotyczących modernizacji Placu Narutowicza. Jak mówił, chce spotykać się z radnymi, aby wspólnie wypracować optymalne wykorzystanie miliona złotych, który na ten cel trafił do budżetu miasta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Projekt modernizacji Placu Narutowicza jest już gotowy. Kosztorys tej inwestycji oszacowano na ponad 4,5 mln zł. Jak na razie na to zadanie jest 1 mln zł z RFIL. Burmistrz Płudowski chce rozmawiać z radnymi o tym, jak najlpeiej wykorzystać te pieniądze. Zapowiada, ze będzie proponował radnym, aby podzielić prace na część zieloną i część drogową. Ta druga część prac dotyczyłaby remontu ulic Czerwonego Krzyża i Kościelnej. Na to zadanie władze miasta planują pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  Podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Płudowski zapowiedział, że jeżeli uda się dojść do porozumienia co do zakresu prac, wówczas zadanie pod nazwą Modernizacja Placu Narutowicza zostanie wprowadzone do budżetu.

  Przypomnijmy, że kwestią sporną co do planów modernizacji Placu Narutowicza są plany zlikwidowania miejsca parkingowych, a także kolor kostki. To były argumenty radnych z PiS i Przymierza dla Ziemi Łukowskiej, którzy w grudniu ubiegłego roku „wykreślili” tę inwestycję z  budżetu.

  Czy teraz radni dojdą do porozumienia? Zobaczymy.