W najbliższy wtorek i środę, 7-8 maja będą prowadzone prace drogowe na Al. Wojska Polskiego. Na tzw. małej obwodnicy Łukowa, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Warszawską i mostem na Krznie, będzie frezowana nawierzchnia. W związku z powyższym kierowcy proszeni są o omijanie tego fragmentu i korzystanie z objazdów.

Al. Wojska Polskiego to droga, której zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie. Na jego zlecenie prace wykonywać będzie firma PRID S.A.