Kacper Siwiak z Łukowskiego Ośrodka Kultury został zwycięzcą XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza w Lublinie.

  Komisja po zapoznaniu się z materiałami wideo przesłanymi przez recytatorów i wykonawców poezji śpiewanej zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach ogólnopolskich postanowiła przyznać: Nagrodę Papierowej Korony, za interpretację utworu „Dawniej” Józefa Czechowicza – Kacprowi Siwiakowi.

  Wraz z tytułem zwycięzcy przysługuje nagroda finansowa w wysokości 550 zł.

  W kategorii recytacji utworów poetów i poetek awangardy lubelskiej wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 150 zł, a także nagrodę w postaci uczestnictwa w warsztatach żywego słowa online otrzymała
– Julia Semczuk.

  NAGRANIE KONKURSOWE KACPRA SIWIAKA: 

  NAGRANIE KONKURSOWE JULII SEMCZUK: 

  Koncert Laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza: https://www.facebook.com/watch/live/?v=550904645582721&ref=watch_permalink