Już w najbliższy weekend rusza pływalnia „Delfin”. Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, na basenach zostaną wprowadzone zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Najważniejsze zasady dotyczą m.in. utrzymania 2-metrowych odległości między osobami, również podczas pływania. Wprowadzono także limit osób przebywających na pływalni – do 2000. Przy wejściach, toaletach, zjeżdżalniach, placach zabaw będą ustawione dozowniki z płynem dezynfekującym.

  Nad bezpieczeństwem klientów na Pływalni Letniej „Delfin” czuwać będą wykwalifikowani ratownicy wodni, a nad przestrzeganiem porządku i regulaminu pływalni pracownicy OSiR i Policja.

  Bilet wstępu na pływalnię jest wstępem jednorazowym (brak możliwości ponownego wejścia na obiekt). Aktualny cennik dostępny na stronie www.osir.lukow.pl. Ceny nie uległy zmianie.