Wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w czterech szkołach: w Zastawiu, Zagoździu, Sarnowie i Staninie. Kandydaci na te stanowiska mogą składać swoje oferty w terminie do 10 lipca.

  Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez wójta. Odbędzie się on nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dla kandydatów, którzy chcą ubiegać się o stanowiska dyrektorów w czterech gminnych szkołach znajdują się na stronie Urzędu Gminy Stanin.