Miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne będą pełnić wakacyjne dyżury. Od 1 do 24 lipca czynne będą przedszkola nr 2 i 3 oraz oddział przedszkolny w SP nr 5. Od 27 lipca do 21 sierpnia dyżurować będą przedszkola nr 1, 4 i 7. Nieczynne zaś przez całe wakacje będzie przedszkole nr 6 działające przy SP1.

  Placówki te, jak informuje Urząd Miasta, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS. Z uwagi na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkoli rodzice dzieci są proszeni o zapoznanie się informacjami umieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych placówek, a także o kontakt z dyrektorem
w celu zgłoszenia dziecka.