Gminny Żłobek „Maluch” w Łukowie rozpoczyna nabór dzieci na nowy rok szkolny. Dokumenty można składać do
24 czerwca w siedzibie placówki albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Gminny żłobek dysponuje 60 miejscami dla dzieci
w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia,
a w szczególnych przypadkach także dla 4-latków. Placówka oferuje profesjonalną opiekę przez 10 godzin dziennie, wyżywienie i zajęcia w formie zabaw edukacyjnych. Formularze rekrutacyjne, pełny regulamin i inne dokumenty są dostępne na stronie: www.lukow.ug.gov.pl w zakładce „żłobek”. Po ich wypełnieniu rodzice dzieci, chcący posłać swoje pociechy do „Malucha”, powinni je złożyć w siedzibie placówki przy ul. Świderskiej 12a albo wysłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@maluchlukow.pl.