Bartłomiej Szewczyk, uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie został laureatem etapu centralnego IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Pszczół”. Bartek zdobył indeks Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Patronują mu Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty
i Wojewódzki Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Etap centralny konkursu odbył się
28 maja on-line. Bartłomiej Szewczyk z Zespołu Szkół nr 3 kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu zajął II miejsce uzyskując tytuł laureata i indeks na kierunek architektury krajobrazu na KUL. Do konkursu przygotowywała go Renata Wawryniuk.

  Bartek w roku szkolnym 2019/2020 został Liderem Programu Wiedzy i Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Lublinie i otrzymał stypendium. 14 miejsce w tym konkursie zajął uczeń tej samej klasy Kamil Lasota.