Po wprowadzeniu kolejnych etapów „odmrażania” życia społecznego, zmiany wprowadzane są również w poszczególnych diecezjach. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda wydał zarządzenie, na mocy którego w parafiach będzie można przeprowadzać uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. W łukowskich parafiach komunie odbędą się w czerwcu.

  Jak czytamy w zarządzeniu biskupa, poleca on proboszczom poszczególnych parafii podjęcie rozmów z rodzicami, w celu ustalenia terminów przedwakacyjnych oraz powakacyjnych przeprowadzenia Pierwszej Komunii Świętej. Ze względu na obowiązujące obostrzenia uroczystość tę należy przeprowadzić w grupach – zgodnie z przepisami państwowymi i liturgicznymi. Na tych samych zasadach należy przywrócić przygotowanie i przystąpienie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.

  W Łukowie, w parafii NMP Matki Kościoła uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 13 i 20 czerwca. W kościele Przemieniania Pańskiego: 6, 20 i 27 czerwca, a w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego – 13, 20 i 27 czerwca. Nie ma jeszcze podanych terminów kiedy odbędzie się Pierwsza Komunia Święta w kościele Świętego Brata Alberta. Zapewne zostanie to ustalone podczas spotkania z rodzicami, które ma odbyć się 20 maja.

  W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rząd, w Mszach Świętych i innych obrzędach religijnych może brać udział więcej osób. Dotychczas jedna osoba przypadała na 15 m2. Teraz jest to jedna osoba na 10 m2. Oznacza to, że w kościele Św. Brata Alberta może to być 100 osób, w kościele NMP Matki Kościoła – 90, w kościele Przemienia Pańskiego – 80, a w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego – 52 osoby.