Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach działania „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Regionalnego Programu Operacyjnego. Na wysokim dziewiątym miejscu znalazł się projekt powiatu łukowskiego. Dzięki temu powiat może liczyć na blisko 9 mln zł dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”.

  W ramach projektu przygotowanego przez powiat pieniądze trafią do Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3 w Łukowie oraz do Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim. Zostaną one przeznaczone na zajęcia dodatkowe i staże dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia. Projekt ma być realizowany od stycznia 2021 do sierpnia 2023 roku, a jego całkowita wartość to blisko 10,5 mln zł. Dofinansowanie ma wynieść 8 mln 920 tys. zł.

  Na liście projektów znalazł się również Zespół Szkół w Adamowie. Władze gminy na wsparcie szkolnictwa zawodowego otrzymają blisko milion złotych.

  Po opublikowaniu listy projektów skierowanych do negocjacji w ciągu kilku najbliższych tygodni powiat łukowski oraz władze gminy Adamów podpiszą  stosowane umowy na realizację projektów wspierających szkolnictwo zawodowe.