Na placu targowym przy ul. Łąkowej ponownie będzie prowadzony handel. W związku z tym nie będzie w tym miejscu organizowany parking – jak było to do tej pory. Niewielki parking dla klientów wyznaczono na placu przy ul. Prusa.

  Jarosław Piekarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej, informuje, że od czwartku (14 maja) plac przy ul. Łąkowej ponownie zostanie udostępniony kupcom. Ma to związek z rządowym programem o stopniowym łagodzeniu obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznemu COVID- 19.

  Targowisko przy ul. Prusa i ul. Łąkowej wznawia swoją działalność w całości z zachowaniem ściśle określonych procedur. Place targowe będą miały wyznaczone wejście i wyjście. Pracownicy ZGL będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymywania bezpiecznej odległości od innych osób. Ilość osób będzie proporcjonalna do liczby stanowisk w stosunku 1:4 (nie wliczając sprzedawców). W oczekiwaniu na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczną odległość minimum 2m od kolejnej osoby. W razie konieczności lub też w przypadku zaobserwowania braku przestrzegania zaleceń zarówno przez sprzedających jak i kupujących może zostać zmniejszony limit osób przebywających na targowisku.

  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na terenie Targowiska wprowadzono następujące zasady handlu: – na targowisku będą mogły przebywać tylko osoby z zakrytymi  ustami i nosem (tj. maseczka, szalik, chusta, itp.); – – należy stosować właściwą higienę rąk (tj. rękawiczki na dłoniach, handlowcy – płyn do dezynfekcji); – przy jednym stanowisku mogą być max. 4 osoby kupujące; – należy zachować bezpieczną 2-metrową odległość między osobami; – należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością; – należy ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego; – zaleca się stosować higienę kaszlu i oddychania.