Od 18 maja mają zostać w Łukowie otwarte miejskie przedszkola. Placówki te będą działać zgodnie z opracowanymi wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa. Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci chodziły od poniedziałku do przedszkola, powinni to zgłosić do 15 maja.

  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników resortu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przedszkolach zostały opracowane „wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”, które są oparte na wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.