W piątek, 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie odbyło się spotkanie profilaktyczne z członkami Fundacji „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”.  Zorganizowano je dzięki wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Łukowie.

  Zaprezentowano program pt. „Pasja, integracja, bezpieczeństwo” oparty na pokazie interakcyjnym. Na przemian wyświetlano filmy edukacyjne i przeprowadzano zabawy z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.  Dzieci i młodzież spotkali się z osobami niepełnosprawnymi, które jednocześnie są wybitnymi sportowcami. Podczas wspólnych zajęć tłumaczyli znaczenie słów: pasja, odwaga, tolerancja, integracja i odpowiedzialność.

  Istotnym elementem programu było ostrzeżenie przed zachowaniami ryzykownymi, szczególnie pod wpływem używek, które mogą prowadzić do wypadku kończącego się utratą zdrowia lub życia.

  Celem spotkania była popularyzacja dyscyplin paraolimpijskich oraz zmiana postrzegania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, a także wzrost świadomości na temat zachowań ryzykownych, które zagrażają bezpieczeństwu. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&