3 miliony 247 tysięcy złotych to kwota za jaką Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie ma wykonać usługę odbioru i transportu odpadów w 2020 roku. PUiIK jako jedyne przedsiębiorstwo zgłosiło swoją ofertę do przetargu Urzędu Miasta.

  Na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbywała się pod koniec listopada, radni mieli podjąć uchwałę dotyczącą wysokości stawki za odbiór i transport odpadów. Burmistrz zaproponował aby było to 19 złotych za osobę. Radni z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej zaproponowali stawkę w wysokości 16 złotych. Ale obie te propozycje odrzucono i opłata za odbiór śmieci wciąż wynosi 12 zł.

  W związku ze wzrostem opłaty za wywóz odpadów oraz wzrostem cen w Adamkach burmistrz Piotr Płudowski złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Burmistrz chce przedstawić radnym wyliczenia oraz zaproponować nową stawkę opłaty za odbiór i transport odpadów.