Na ostatniej sesji burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zgłosił projekt uchwały, na podstawie której Zarząd Dróg Miejskich miałby zająć się pielęgnacją „miejskiej zieleni”. Większość radnych powiedziała jednak „nie”.

  W porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta znalazł się punkt mówiący o zmianie Statutu Zarządu Dróg Miejskich. Ta jednostka budżetowa zajmuje się utrzymaniem miejskich dróg, obsługą strefy parkingowej oraz dbaniem o zieleń w pasach drogowych. Burmistrz Płudowski postanowił rozszerzyć jej działalność i dopisać jeszcze jedno zadanie: „Prowadzenie nasadzeń, pielęgnację i podejmowanie działań dotyczących utrzymania w należytym stanie drzew i krzewów oraz zieleni na nieruchomościach stanowiących własność miasta”. Radni jednak sprzeciwili się pomysłowi burmistrza i głosami radnych PiS i Przymierza statut ZDM pozostał niezmieniony.

  Relacja z sesji w Telewizji Master już w piątek 13 grudnia o godzinie 20:00.