Sławomir Rzymowski, dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej złożył na ręce burmistrza Piotra Płudowskiego wypowiedzenie. Rezygnuje z pracy.
Burmistrz Piotr Płudowski potwierdza, ze dyrektor Sławomir Rzymowski złożył wypowiedzenie. Burmistrz je podpisał, chociaż jak mówi, wołałby aby dyrektor na swoim stanowisku pozostał. Ale to decyzja samego Sławomira Rzymowskiego, który dyrektorem Zakładu Gospodarki Lokalowej ma być do końca stycznia.
Na początku lutego do pracy, po dwuletniej chorobie, wraca wicedyrektor Mieczysław Kołtan i to on prawdopodobnie będzie pełnił obowiązki dyrektora ZGL do czasu wyboru nowego dyrektora.