Trwa plebiscyt „Nauczyciel na medal”. Zorganizowała go redakcja „Kuriera Lubelskiego”. W przedsięwzięciu premiującym najlepszych pedagogów biorą również udział nauczycielki i nauczyciele z powiatu łukowskiego.
Wśród nauczycieli z powiatu łukowskiego w kategorii nauczycieli klas najmłodszych w powiecie łukowskim prowadzi Monika Wolanin-Drozd ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie. Na drugim miejscu jest Dorota Goławska z Zespołu Szkół z Gołąbek, a na trzecim Wanda Świder z Zespołu Szkół w Dąbiu. W czołówce plebiscytu nauczycieli klas starszych i gimnazjów I miejsce zajmuje Agnieszka Bryła ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie, II – Małgorzata Brewczyńska z Zespołu Szkół w Dąbiu, a III – Elżbieta Macioszek ze Szkoły Podstawowej z Sarnowa. Spośród nauczycieli szkół średnich na I miejscu jest Włodzimierz Michalak z Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, na II – Agata Niewęgłowska z IV LO w Łukowie, a na III – Aneta Żurawska z I LO w Łukowie.
Głosowanie trwa do wtorku 20 listopada do godz. 20.00 na nauczycieli w trzech kategoriach. Osobno na pedagogów uczących w klasach I – III szkół podstawowych, osobno na tych, którzy pracują z uczniami z klas IV – VIII i z gimnazjalistami, a ostatnią grupę stanowią nauczyciele szkół średnich. Najlepsi dostaną się do finału wojewódzkiego, w którym głosowanie rozpocznie się 23 listopada i będzie trwać do piątku 30 listopada, do godziny 20.00.
Akcja „Nauczyciel na medal” została zorganizowana po raz pierwszy. Do plebiscytu nauczycieli zgłosili uczniowie i ich rodzice. Chodziło o docenienie pracy pedagogów i wyłonienie tych, którzy cieszą się największym uznaniem w społecznościach szkolnych.