65 tys. zł będzie kosztować wykonanie odwodnienia kolejnej części łukowskiej Targowicy. Prace prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej, który zarządza tym terenem.
Podczas prac powstaną dwie studnie, które będą miały za zadanie odprowadzać wodę oraz 40 metrów bieżących drenażu. Cały teren zostanie następnie utwardzony tłuczniem. Dodatkowo usunięty został wał, który znajdował się na placu. Jak mówi dyrektor ZGL Sławomir Rzymowski, dzięki tym pracom znacznie poprawią się warunki do handlu.
Pracownicy ZGL wykonują też prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej. Natomaist na cmentarzu komunalnym przy ul. Zapowiednik ma wkrótce pojawić się automat, w którym będzie można kupić znicze.
Rozmowę z dyrektorem Sławomirem Rzymowskim  o inwestycjach prowadzonych przez ZGL już niebawem w programie Master TV.