Gmina Łuków rozpoczyna nabór wniosków od osób, które zechcą wziąć udział w projekcie „Teraz pora na Seniora”. Program, który realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest skierowany do osób w wieku 60+ i zakłada powołanie Klubu Seniora.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, i która mieszkają na terenie gminy Łuków. Stworzą oni Klub Seniora i będą brać udział m.in. w warsztatach rękodzieła, kulinarnych, florystycznych i komputerowych oraz zajęciach taneczno – ruchowych, terapii tańcem i ruchem z elementami gimnastyki. Będą też na nich czekać wieczorki integracyjne z karaoke i wycieczki. Klub Seniora będzie działał w świetlicy w Klimkach.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w terminie do 14 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój 17A. W ramach rekrutacji do udziału wyłonionych zostanie 50 osób a o uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Cieślak, telefon 25 798 21 59.
Projekt „Teraz pora na Seniora” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w okresie od 1 września do 31 sierpnia 2020 roku.