Pragnę poinformować Fanów mojej twórczości, że w Antologii literackiej wydanej z okazji jubileuszu 5-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, wśród 20 poetów z Polski, Belgii i Hiszpanii na str. 42-46 zamieszczono 5 moich utworów dla Żołnierzy Wyklętych:

  1. „Oni ukochali kraj, dla nich tylko święty raj”
  2. „Epitafium Pamięci Pani Siostry por. pilot Janiny Lewandowskiej
  3. „Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci to z woli ludu narodowi święci”
  4. „Męczennicy sprawy narodowej z „Uroczyska Baran” w Kąkolewnicy ich łączą”
  5. „Dziesiątka z ulicy Farfak”

Utwory dedykowane Ojcu Świętemu Franciszkowi za miłość do Polski i zainteresowanie Męczennikami Sprawy Narodowej.