Biuro „Europrojekt” s.c. Gerard Duczkowski, Piotr Garbacik, wygrało przetarg na wykonanie projektu rozbudowy krytej pływalni „Delfinek” w Łukowie. Basen zostanie powiększony o część rekreacyjną. Koszt wykonania projektu to 148 tys. zł.
Kryta pływalnia ma być podzielona na dwie części. Obecny basen ma służyć zaawansowanym pływakom oraz nauce pływania. Nowa niecka zaś ma być częścią rekreacyjną z wodnymi atrakcjami oraz miejscem dla małych dzieci z rodzicami. Teren pod nową część pływalni jest już wyznaczony. To stare asfaltowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 5. Działka została już wydzielona i przekazana w zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. W związku z rozbudową zmieni się też wejście na pływalnię, które powstanie od strony ul. Siedleckiej.
Tymczasem, jeszcze przed rozpoczęciem letniego sezonu, do kolejnych zmian ma dojść na letniej pływalni „Delfin”. Zmieni się temperatura wody w najmniejszym i w średnim basenie. Będzie ona podgrzewana. Dokumentacja już jest.