Kończy się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej, a niedługo rozpocznie się projektowanie ścieżki od ul. Świderskiej do Świdrów i ul. Żelechowskiej do Ryżek. Te inwestycje Zarząd Dróg Miejskich będzie prowadził wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Międzyrzeckiej powstaje na odcinku od tunelu do ronda przy skrzyżowaniu z ulicą Prusa. Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał na ten cel 80 tys. zł. Samorząd miasta – 132 tys. zł. W ramach tego zadania wykonano również chodnik dla pieszych po stronie, gdzie znajduje się blok oraz mleczarnia.
Jak zapowiada burmistrz Dariusz Szustek, na tym nie koniec wspólnych działań. Powstaje właśnie dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świderskiej. Połączy ona miasto z gminą Łuków. Na opracowanie dokumentacji przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta 55 tys. zł. Są też plany, aby wybudować ścieżkę wzdłuż ulicy Żelechowskiej, która połączyłaby Łuków z miejscowością Ryżki.