Ponad 700 mieszkańców powiatu łukowskiego zgłosiło się do ZUS po emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Byli to głównie wcześniejsi emeryci, renciści i bezrobotni.
1 października 2017 r. wiek emerytalny został obniżony dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – do 65 lat. Większość ruszyła po emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy tylko uzyskała uprawnienia. Do końca 2017 roku z możliwości przejścia na emeryturę w obniżonym wieku skorzystało ponad 19,4 tys. mieszkańców województwa lubelskiego, w tym 733 osoby z powiatu łukowskiego.
Co trzeci z nowych emerytów już wcześniej pobierał jakieś świadczenie z ZUS: wcześniejszą emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Co piąty był przed emeryturą bezrobotny. Natomiast aktywni zawodowo stanowili zaledwie około 40 proc. Wnioskodawców. Wśród nowych emerytów przewagę liczebną mają kobiety.
Średnie świadczenia nowych emerytów w województwie lubelskim wynoszą: około 1566 zł dla kobiet i ok. 2446 zł dla mężczyzn.