Gotowa już jest dokumentacja i projekt budowy prawoskrętów, które mają połączyć osiedlowe ulice z drugim odcinkiem tzw. małej obwodnicy Łukowa. Urząd miasta czeka teraz na wydawanie pozwolenia na budowę. W jednym przypadku konieczne będzie zastosowanie specustawy, bowiem właściciel działki, na której ma powstać droga, nie godzi się na jej sprzedaż.
Pomysł na połączenie drugiego etapu tzw. małej obwodnicy Łukowa z osiedlowymi ulicami ma już kilka lat. Powstał kiedy budowano drugi etap obwodnicy. Wówczas prawoskręty nie zostały wykonane, bowiem nie uwzględniał ich projekt tej inwestycji finansowanej z unijnych środków. Już wówczas zapowiadano, że po upływie pięciu lat, czyli okresu zapisanego w dokumentach dotyczących finansowania inwestycji, prawoskręty powstaną. Pięć lat już minęło i teraz mają powstać prawoskręty które połączą obwodnicę m.in z ulicami Struga i Zaokręgiem.