6 maja 2024 roku odbędzie się pierwsza sesja Rady Powiatu Łukowskiego. Podczas obrad radni wybierać będą prezydium i zarząd. Dokonają również wyboru starosty i wicestarosty. Czy te funkcje nadal będą pełnić Dariusz Szustek i Janusz Kozioł? Czy nadal będzie funkcjonować koalicja Prawo i Sprawiedliwość – Przymierze dla Ziemi Łukowskiej? Zapytaliśmy o to liderów obu ugrupowań.