Sebastian Kacprzak, uczeń IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie, został finalistą XVII Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”. Ten tytuł gwarantuje mu już sto procent na maturze z historii.

Uczeń klasy 4E  IV LO przystąpił do I części etapu centralnego Olimpiady, podczas którego zmierzył się z zadaniem napisania  w ciągu 120 minut pracy historycznej na jeden z 5 tematów konkursowych. Tematy prac były związane z podstawą programową z historii na poziomie rozszerzonym. Uzyskana przez Sebastiana ocena bardzo dobra, zapewniła mu tytuł finalisty, sto procent na maturze z historii oraz priorytet w postępowaniu rekrutacyjnym na wiele prestiżowych wyższych uczelni, w tym na Uniwersytet Jagielloński.

Corocznie do Olimpiady przystępuje około trzech tysięcy uczniów. W I części zawodów finałowych wzięło udział 205 uczniów z całego kraju. Sebastian znalazł się w czołówce 14  finalistów z województwa lubelskiego. Teraz zaś może przystąpić do II części finałowej, która przeprowadzana zostanie w czerwcu i sięgnąć po tytuł laureata olimpiady.